Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
De Key

Meer ruimte

Ondanks de coronamaatregelen was 2021 geen jaar van stilstand. Integendeel. In een tijd waarin de bouwproductie stagneert was die van ons ongekend. We overhandigden 1.400 sleutels van nieuwbouwwoningen aan jongeren en studenten. De bouw van bijna 600 woningen ging van start en we investeerden flink in verbeterprojecten voor bestaande woningen. We ontwikkelden woonconcepten waarmee woonstarters bijdragen aan veerkrachtige buurten en waar ook onze trouwe huurders zich thuis blijven voelen. Daar gaan we in 2022 mee door. De aangekondigde afschaffing van de verhuurderheffing geeft ons meer ruimte om te verbeteren en te verduurzamen.

Kerncijfers 2021
Onderhoud
Onderhoud - 50,4 mln. 56,7mln
 • Planmatig onderhoud 27,5mln
 • Mutatieonderhoud 5,1 mln
 • Dagelijks onderhoud 14,3 mln
 • Toegerekende organisatiekosten 9,8 mln
Afgesloten huur- en koopcontracten
Afgesloten huur- en koopcontracten - 6.010 6.010
 • Reguliere sociale huur 488
 • Studenten 2.045
 • Short Stay facilities 2.485
 • Jongerencontracten 746
 • Verkoop woningen 197
 • Verkoop BOG 17
 • Verkoop parkeren 32
Woningen/verhuureenheden
Woningen/verhuureenheden - 31.795 31.795
 • Sociale huurwoningen 19.636
 • Studentenwoningen 4.992
 • Short Stay facilities 2.000
 • Vrije sector huur 1.361
 • Woonzorg 572
 • BOG/MOG 683
 • Parkeren 2.551
Jaarresultaat
Jaarresultaat - 350,9 mln. 846mln
 • Exploitatieresultaat 46,4 mln
 • Onrendabele investeringen 8,9 mln
 • Mutatie actuele waarde 784,1 mln
 • Vennootschapsbelasting -2,5 mln
 • Resultaat deelnemingen -0,6 mln
Energielabels gerealiseerd
Energielabels gerealiseerd - 2.497 2.497
Rapportcijfer van de bewoners
Rapportcijfer van de bewoners - 7,2 7,2
 • Contact 6,4
 • Woning zoeken 7.4
 • Nieuwe woning 7,2
 • Huur opzeggen 7,5
 • Reparaties 7,4
 • Onderhoud 6,9
>Wie wonen er bij ons?
Wie wonen er bij ons?
Waar bouwen we de komende jaren?
Tot en met 2022 bouwen we in Amsterdam 5.000 nieuwe sociale huurwoningen voor woonstarters. Daarnaast verbeteren we de woningen van onze trouwe huurders. Op de kaart hiernaast is een overzicht van onze nieuwbouwprojecten in 2021.
 • 1 1
  Amsterdam Noord
 • NDSM werf
 • Noorddok
 • 309 woningen
Waar onderhouden en verbeteren we woningen?

Met onderhoud zorgen we dat de kwaliteit van de woningen en de woongebouwen op niveau blijft. In 2021 zijn 625 woningen opgeknapt na verhuizing van de bewoner. Daarnaast is aan ongeveer 6.700 woningen planmatig onderhoud uitgevoerd. Het gaat dan om schilderwerk, onderhoud aan installaties en cascowerkzaamheden. Ook zijn woningen verduurzaamd door het plaatsen van dubbel glas of een betere cv-installatie.

Verbeterprojecten gaan een stap verder. Hierbij pakken we de woningen en het woongebouw grondig aan zodat ze op eigentijds niveau komen. In 2021 zijn in vier complexen de verbeterprojecten afgerond. We zijn nog lang niet klaar. De voorbereidingen zijn in volle gang voor nieuwe verbeterprojecten, waarbij de woningen energiezuiniger en comfortabeler worden.

Anton Waldorp fase II Verbeteren - afgerond
Anton Waldorp fase II
102 Woningen
Heemstedestraat 30-38 Verbeteren - afgerond
Heemstedestraat 30-38
32 Woningen
Weesperflat Verbeteren - afgerond
Weesperflat
244 Woningen
De Punt Verbeteren - voorbereidingsfase
De Punt
348 Woningen
BijltjespadVerbeteren - afgerond
Davisstraat
282 Woningen
Davisstraat Verbeteren - voorbereidingsfase
Davisstraat
19 Woningen